dot
dot dot
Rafting Package (แพ็คเกจล่องแพ)

 

แพ็คเกจล่องแพวังแก้ว เขื่อนกิ่วลม ( Rafting Package )

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 23-02181

 

 

อัตราค่าบริการแพ็คเกจล่องแพ RAFTING PACKAGE PRICE ) 

 

                                                                                              

 

 

จำนวนคน

 Number of Passengers

   Program  001         

ล่องแพ ไป/กลับ

รวมอาหารกลางวัน/ หรืออาหารเย็น  

   10.00 - 17.00/ 17.00 - 20.00

    Round Trip with Lunch or Dinner

10.00 a.m. - 4.00 p.m.

or 5.00 p.m. - 20.00 p.m.

Program  002 

ล่องแพรวม ที่พักเกาะวังแก้ว รีสอร์ท 1 คืน 

 อาหาร 3 มื้อ (อาหารว่าง-อาหารเย็น-อาหารเช้า) 

14.00 - 10.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  

  Overnight Trip/ 3 meals

2.00 p.m. - 10.00 a.m. of the following day 

ผู้ใหญ่  6 -  19  ท่าน ท่านละ   900 บาท ท่านละ   1,900 บาท
ผู้ใหญ่ 20 -  39 ท่าน ท่านละ    800 บาท ท่านละ   1,700 บาท
 ผู้ใหญ่  40 ท่านขึ้นไป ท่านละ    700 บาท ท่านละ   1,500 บาท

หมายเหตุ  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 2 คน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 คน/ บริการตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป หรือค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 11,400 บาท

โปรดเลือกรายการ   ล่องแพไป/กลับ รวมอาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น หรือพักค้างคืน ตามอัตราแพ็คเกจข้างบน

 ติดต่อจอง  Call Center 089-854-1293 *โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการจองในหน้า contract us (ติดต่อ)

 

โปรแกรม  001  แพ็คเกจล่องแพรวมอาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น ไป/กลับ ระหว่าง 10.00-16.00 หรือ 17.00 - 20.00 น.  

10.00/ 17.00 น./17.00-20.00    :  ล่องแพจากเขื่อนกิ่วลม บริการเครื่องดื่มร้อนเย็น อาหารว่าง ของขบเคี้ยว คาราโอเกะ

                            :  บริการอาหารกลางวันบนเกาะวังแก้วรีสอร์ท หรือบนแพ เล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา

                            :  ล่องชมผ่านถ้ำเหล็กไหล ผางาม ถ้ำสมบัติ ผาเกี๋ยง (จุดปีนเขา) ทะเลสาบกิ่วลม 

16.00/ 20.00 น.    :  แพกลับถึงเขื่อนกิ่วลม โดยสวัสดิภาพ

Program  001  Rafting round trip with Lunch/ During 10.00 a.m. - 5.00 p.m 0r 5.00 p.m. - 8.00 p.m.

10:00/ 5.00 p.m.         :  Depart Kew Lom Dam by Wang-Kaew motor raft along Mae Wang river pass by Lek Lai cave

                                  :   Arrived Wang Kaew Island Resort  take a lunch, there after kyaking, swimming, fishing or Dinner on the Motor Raft

                               :  Take a motor raft to pass by Pha Ngarm, Treasurer Cave, Pha Kiang Cliff (rock climbing), Kew Lom Lake

05:00/ 8.00 p.m.         :   Arrival at Kew Lom Dam. Bon Voyage... 

      

   

  

 

  

 

 

โปรแกรม  002   ล่องแพรวมที่พัก 1 คืน/ อาหาร 3 มื้อ  ระหว่าง 14.00 - 10.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

วันแรก   เขื่อนกิ่วลม - ทะเลสาบ /พักเกาะวังแก้ว 

14:00 น.   :  คณะขึ้นแพยนต์สำราญวังแก้ว ณ เขื่อนกิ่วลม ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว บ.หาดเชี่ยว ต.บ้านแลง อ.เมือง เขื่อนห่างจากตัวเมืองลำปาง       

                    36 กิโลเมตร. จากนั้นนำท่านล่องแพยนต์สำราญท่องทะเลสาบกิ่วลม ชมธรรมชาติสวยงามสองฝั่งแม่น้ำวัง บริการอาหารว่าง ผลไม้

                    ของขบเคี้ยว เครื่องดื่มร้อน เย็น  น้ำอัดลม น้ำดื่ม น้ำแข็ง (มื้อที่ 1) คาราโอเกะ  แพผ่านชมถ้ำเหล็กไหล ถ้ำสมัติ ผางาม  ผาเกี๋ยง(จุดปีนเขา)

                    ทะเลสาบกิ่วลม เชิญท่านถ่ายภาพทิวทัศน์อันสวยงามไว้เป็นที่ระลึก

17:00 น.   :  แพถึงเกาะวังแก้ว รีสอร์ท  นำท่านสู่บ้านพักอิงธรรมชาติกลางสายน้ำ สัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นบริสุทธิสดชื่น  ท่ามกลางแมกไม้ และขุนเขาสลับ

                    ซับซ้อนสนุกสนานกับการเล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย   หรือนอนระเบียงภูชมดาว

19:00 น.   :  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารระเบียงริมน้ำภายใต้แสงเทียนอันแสนโรแมนติค และแสงริบหรี่จากหิงห้อย เชิญร่วมร้องเพลง

                    คาราโอเกะ ตามอัธยาศัย 

วันที่สอง  เกาะวังแก้ว - เขื่อนกิ่วลม 

เช้า             :  อรุณสวัสดิ์จากเสียงปลุกของนกป่า ไก่ป่า และฝูงปลาน้อยใหญ่กระโดดแหวกว่ายรอบที่พัก

07.30 น.    :  เชิญท่านใส่บาตรทำบุญพระขี่เรือบิณฑบาต/ รับประทานอาหารเช้าและ เครื่องดื่มร้อนๆ (มื้อที่ 3)

08.30 น.    :  คณะลงแพลำเดิม พร้อมความทรงจำ

10.00 น.    :  แพกลับถึงเขื่อนกิ่วลม โดยสวัสดิภาพ

 

Program  002  Rafting/ one night accommodation/ 3 meals during 2.00 p.m. - 10.00 a.m. of the following day

Day 1   Kew Lom Dam - Kew Lom Lake/ overnight at Koh Wang Kaew Resort

2.00 p.m.     :  Depart Kew Lom Dam for Koh Wang Kaew Resort pass by Lek Lai  cave, Pha Ngarm cliff, Treasurer cave,

                      Pha Kiang cliff for the rock climbing, Kew Lom lake  

5.00 p.m.     :  Arrived at Koh Wang Kaew Resort check in to the rooms, then swimming, kyaking, fishing, drinking relax at your own pleasure

7.00 p.m.     :  Dinner

Day 2    Koh Wang Kaew Resort - Kew Lom Dam 

7.30 a.m.      :  Breakfast

8-30 a.m.      :  Depart Koh Wang Kaew

10.00 a.m.     :  Arrival at Kew Lom Dam

 Please Note:  Our services start from 6 persons       

  

   

 

 

 

               แพวังแก้ว

เป็นลักษณะแพยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ติดท้ายขับเคลื่อนได้

 เราจัดแพให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร มี 3 ขนาด

 

 แพขนาดเล็ก จุผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน

พร้อมเครื่องเสียงคาราโอเกะ/ น้ำดื่ม/ น้ำแข็ง/ ภาชนะ/ อุปกรณ์/ เรือคยัค

 

 แพขนาดกลาง จุผู้โดยสารไม่เกิน 30 คน

พร้อมคาราโอเกะ/ น้ำดื่ม/ น้ำแข็ง/ ภาชนะ/ อุปกรณ์/ เรือคยัค

 

                                                                                                                     แพขนาดใหญ่ จุผู้โดยสารไม่เกิน 50 คน

                                                                                                                            พร้อมคาราโอเกะ/ น้ำดื่ม/ น้ำแข็ง/ ภาชนะ/ อุปกรณ์/ เรือคยัค

                                                                                                         

                                           แผนที่ล่องแพ - เกาะวังแก้ว รีสอร์ท

Map of wang Kaew Island Resort and Rafting Route 

      

 

การจอง : กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันในช่วงปกติ  และ 15 - 30 วัน ช่วงเทศกาล  

โอนเงินมัดจำขั้นต่ำ 50% ที่เหลือชำระที่เกาะวังแก้ว รีสอร์ท

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนบุญวาทย์

ชื่อ บ/ช  :  แพวังแก้ว ฮอลิเดย์

บ/ช ออมทรัพย์  :  เลขที่ 875-2-06666-9

 โอนแล้วกรุณาแจ้ง หรือ ส่งสลิปอินบ๊อกซ์ www.facebook.com/kohwangkaew , Call Centert 06-3782-5533

                             หมายเหตุ : แพ็คเกจล่องแพ จองก่อนได้ก่อน First come, First serve รับจำนวนจำกัด Carrying Capacity เราเน้นคุณภาพไม่ปะปนกรุ๊ปอื่น

 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ...ความสะดวกสบายอาจจะมีไม่มากนัก แสงสว่างเครื่องปั่นไฟ เหมาะสำหรับท่านที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริง

จุดเด่น..."อาหารอร่อย...ห้องพักสะอาด...ทิวทัศน์สวยงาม...บริการด้วยมิตรไมตรี"

สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศหนึ่งเดียวของจังหวัดลำปาง ดำเนินการมากว่า 30 ปี

 

                                                                                                             เกาะวังแก้วรีสอร์ท & แพวังแก้ว

                                                                                                                " Simple but Professional"  

 ลำปาง, เที่ยวลำปาง, รีสอร์ทเขื่อนกิ่วลม,ล่องแพเขื่อนกิ่วลม,เขื่อน,เขื่อนกิ่วลม,เล่นน้ำ,ล่องแพ,พายเรือ,ถ้ำ,ที่พักเขื่อนกิ่วลม,แพเขื่อนกิ่วลม,เกาะวังแก้ว,รีสอร์ทเขื่อนกิ่วลม,ล่องแพเขื่อนกิ่วลม,สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ,สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

greenpeace
facebook-เกาะวังแก้วรีสอร์ท & แพวังแก้ว ลำปาง
tripadvisor
Spa Chiangmai, Spa Nimman, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiangmai, Spa Chiangmai, Massage Chiangmai
รับจัดสวน, รับออกแบบ, จัดสวนเชียงใหม่, landscape Design, Chiang Mai, ออกแบบ, รับเหมา, รับเหมาก่อสร้าง, เชียงใหม่, งานสปา, รับจัดสวน, ออกแบบสวน, เชียงใหม่, ตกแต่งสวน, สวนน้ำตก, น้ำตกหินเทียม, สวนเลียนแบบธรรมชาติ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เกาะวังแก้วรีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ : 135 หมุ่ที่ 4 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง Resort Address: 135 Moo 4, Tumbon Muangmai, Jaehom, Lampang Province Copyright © 2005 Wang-Kaew Rafting & Resort.. All Rights Reserved