dot
dot dot
Tour Itinerary (โปรแกรมทัวร์ลำปาง)

 

ท่องทะเลสาบกิ่วลม ชมทิวทัศน์สวยงามสองฝั่งแม่น้ำวัง      

แพวังแก้ว ฮอลิเดย์  

บริการแพ็คเกจล่องแพ

รวมที่พัก, อาหาร และนำเที่ยวทั่วลำปาง   

 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

เลขที่ 23 - 02181

 

   

 

 

       

โปรแกรมแพ็คเกจล่องแพ

  รวมที่พัก 1 คืน, อาหาร 3 มื้อ (อาหารว่างบนแพ-เย็นและเช้าบนเกาะ)

ระหว่างเวลา 14.00 - 10.00 ของวันรุ่งขึ้น

 

         วันแรก     เขื่อนกิ่วลม - ทะเลสาบ/ พักเกาะวังแก้ว

       14.00   คณะลงแพยนต์วังแก้ว ณ เขื่อนกิ่วลม ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว บ้านหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง พร้อมบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มร้อน เย็น คาราโอเกะ ชมธรรมชาติสวยงามสองฝั่งแม่น้ำวัง ผ่านถ้ำเหล็กไหล, ถ้ำสมบัติ, ผางาม ผาเกี๋ยง(จุดปีนเขา) ทะเลสาบกิ่วลม

      17.30   แพนำท่านสู่ที่พักอิงธรรมชาติเกาะวังแก้ว รีสอร์ท บ้านน้อยในป่าใหญ่ น้ำล้อมรอบ เชิญเล่นน้ำ พายเรือ หรือตกปลา 

      19.00   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ สนุกสนานกับคาราโอเกะ

        วันที่สอง   เกาะวังแก้ว - เขื่อนกิ่วลม

         เช้า      อรุณสวัสดิ์กับเสียงปลุกจากนกป่าไก่ป่า และฝูงปลาน้อยใหญ่กระโดดแหวกว่ายรอบที่พัก

        07.30   ใส่บาตรพระขี่เรือบิณฑบาตร บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มร้อนๆ/ นำสัมภาระลงแพลำเดิม

        10.00   แพกลับถึงเขื่อนกิ่วลม โดยสวัสดิภาพ

 

         ค่าบริการ    ผู้ใหญ่ท่านละ ตามราคาแพ็คเกจล่องแพ  บาท (ราคาขึ้นอยู่จำนวนคน 1,500 - 1,700 - 1,900) บริการ 6 ท่านขึ้นไป

         ค่าบริการรวม   ค่าล่องแพยนต์, ค่าอาหาร 3 มื้อ, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าที่พักเกาะวังแก้ว 1 คืน, ค่าคาราโอเกะ, เรือพาย, ปีนเขา, ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 

         โปรดทราบ   บริการตั้งแต่ 6 ท่าน ขึ้นไป/ เด็กเล็ก 2 คน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 คน (เด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไปราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

         ติดต่อจอง Call Center 08-9854-1293  สำรอง 08-1031-8052, 063-782-5533

             หมายเหตุ     กรุณายืนยันการจอง 7 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง และ 15-30 วัน ช่วงเทศกาล

                             กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนบุญวาทย์ บ/ช แพวังแก้ว ฮอลิเดย์  

                              บ/ช ออมทรัพย์เลขที่ 875-2-06666-9  

                                         

                               

                                       

  

 

 

                                                                                                                                                      

   ขอแนะนำ...ทัวร์ยอดนิยมจังหวัดลำปาง

 

                                                                                                              แพ็คเก็จท่องเที่ยวลำปางแบบเจาะลึก

3 วัน/ 2 คืน

พักเกาะวังแก้ว  1 คืน/ พักแจ้ซ้อน 1 คืน

ขี่ช้าง ล่องแพ พายเรือ นั่งรถม้า อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น เล่นน้ำตก ปีนเขา เที่ยวถ้ำ  ไหว้พระทำบุญ ช้อปชามกาไก่

 

     

    

 

                                                            

                                                   แพ็คเกจท่องเที่ยวลำปาง แบบเจาะลึก 3 วัน/ 2 คืน

พักเกาะวังแก้ว 1 คืน/ พักแจ้ซ้อน 1 คืน

 

วันแรก   วัดพระธาตุลำปางหลวง - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - ล่องแพยนต์เขื่อนกิ่วลม /พักเกาะวังแก้ว คืนที่ 1

 

 

08.00      รถรับท่านจากจุดนัดหมายในตัวเมืองลำปาง

  เช้า         ชมวัดพระธาตุลำปางหลวงอายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี สักการะองค์พระเจดีย์บรรจุพระสารีริกธาตุประจำปีเกิดปีฉลู สักการะพระแก้ว

                        มรกต unseen พระธาตุเงาทองอัศจรรย์ ฟังตำนานหนานทิพย์ช้างต้นตระกูลเจ้านายฝ่ายเหนือเชื้อเจ้าเจ็ดตน 

 11:00      ชมความสามารถของการฝึกทำงานไม้ของลูกช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

  เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1 )

 14:00       ล่องแพยนต์สำราญวังแก้วจากเขื่อนกิ่วลม บริการอาหารว่างของขบเคี้ยว เครื่องดื่ม คาราโอเกะ แพผ่านถ้ำเหล็กไหล ผ่านช่องแคบที่มาของ

                        คำว่า "กิ่วลม" ซึ่งเป็น ไฮไลท์ของการล่องแพ สัมผัสธรรมชาติสวยงามลมพัดผ่านเย็นสบายตลอดเวลา แพผ่านผางาม ถ้ำสมบัติ

                        ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติภาชนะโบราณ สมัยเมืองโบราณวิเชตนคร แพจอดหน้าผาเกี๋ยง เพื่อให้ท่านออก    

                        กำลังปีนเขา จากนั้นท่องทะเลสาบกิ่วลม นำท่านกลับสู่ที่พักเกาะวังแก้ว

 17:00       แพถึงเกาะวังแก้วรีสอร์ท นำท่านเข้าพักบ้านพักอิงธรรมชาติกลางสายน้ำแม่วังบรรยากาศบริสุทธิสดชื่นร่มรื่น เชิญท่านเล่นน้ำ

                         พายเรือ ตกปลา ตามอัธยาศัย

 19:00       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติคภายใต้แสงเทียน มองเห็นทิวเขาโดยรอบ    

                        และแสงสะท้อนของสายน้ำและแสงหิงห้อยระยิบระยับ เอร็ดอร่อยกับเมนูประเภทปลาแม่น้ำ อาหารไทย-พื้นเมือง ร่วมร้องเพลง

                         คาราโอเกะ (มื้อที่ 2 )

 24:00        ราตรีสวัสดิ์

 

 วันที่สอง   วัดเฉลิมพระเกียรติ - อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน /พักแจ้ซ้อน คืนที่ 2

 

  เช้า        อรุณสวัสดิ์จากเสียงปลุกของไก่ป่า นกป่าและฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายรอบที่พัก

   07.30    เชิญท่านใส่บาตรพระขี่เรือบิณฑบาตตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเช้าและเครื่องดื่มร้อนๆ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3 )

   08.30    นำสัมภาระลงแพลำเดิม 

    10.00    แพกลับถึงเขื่อนกิ่วลม แล้วเปลี่ยนขึ้นรถเดินทางสู่อุทยานฯแจ้ซ้อน

    11.00    นำชมวัดเฉลิมพระเกียรติ unseen in Lampang พบองค์พระเจดีย์ประดิษฐานบนยอดดอยขุนเขาต่างๆ สวยงามอลังการ

    12.30    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแอ่วอิ่ม อ.แจ้ห่ม ร้านอาหารที่ได้รับรองมาตรฐานดีเด่น ( มื้อที่ 4 )

      บ่ายๆ    เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน นำท่านสู่ที่พักรีสอร์ท จากนั้นนำท่านอาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น ณ ห้องอาบส่วนตัว มีบริการนวดแผน

                        ไทย นวดฝ่าเท้า หรือเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติสู่น้ำตก

    18.00     รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เชิญลิ้มลองไข่ยำน้ำ้แร่อันลือชื่อ พักรีสอร์ทที่แจ้ซ้อน ( มื้อที่ 5 )

 

   วันที่สาม   สวนสมุนไพร - นั่งรถม้า 

      07.30    รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 6)

        สาย      เดินทางไปชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง  มีตัวยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆมากกว่าร้อยชนิด เชิญช้อปตามอัธยาศัย

     12.00     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในตัวเมือง ( มื้อที่ 7 )

      บ่าย       ชมโรงงานเซรามิคประวัติความเป็นมา ชมการผลิตชามกาไก่ ช้อปสินค้าระดับคุณภาพส่งออก

     16.00     เดินทางถึงตัวเมืองลำปาง นั่งรถม้า

      17.00    ส่งท่านสนามบินลำปาง, สถานีรถไฟ หรือรถทัวร์ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

                                                                                  รายการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความเหมาะสม

  

  ค่าบริการ     ผู้ใหญ่ท่านละ 4,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 3,900 บาท พักรวมผู้ปกครอง

   ค่าบริการรวม     ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศภายในจังหวัดลำปางตามโปรแกรม, ค่าอาหารรวม 7 มื้อ, ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าล่องแพยนต์ท่อง

                                          ทะเลสาบกิ่วลม, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าบัตรผ่านประตูทุกแห่ง, ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

   ค่าบริการไม่รวม     ค่าเดินทางไป/กลับ กทม.-ลำปาง, เครื่องดืมอัลกอฮอลล์, ค่าอาบน้ำแร่, ค่านวด, ค่าอาหารมื้อเย็นวันที่สาม 

  โปรดทราบ     บริการตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป/ หากจำนวนน้อยกว่า 6 ท่าน แต่ไม่น้อยกวา 4 ท่าน คิดท่านละ 6,200 บาท

 กรุณาจองล่วงหน้า   อย่างน้อย 3 วันในช่วงปกติ และ 15-30 วัน ช่วงเทศกาล                                  

                                                   กรุณามัดจำขั้นต่ำ 50%

                                                                                ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนบุญวาทย์

                                                    ชื่อบ/ช แพวังแก้ว ฮอลิเดย์

                                                                                  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  875-2-06666-9

  โอนมัดจำแล้วกรุณาแจ้ง                Call Center 063-782-5533

 

                                                              E-mail: kohwangkaew@gmail.com

 

 

 

 

  

    

                                                        

                              

     *************

 

โปรแกรมทัวร์       แพ็คเก็จทัวร์ลำปาง กึ่งผจญภัย 3 วัน/ 2 คืน (แบบเจาะลึกกับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่)

          วันแรก     ถ้ำราชคฤห์ ครูบาบุญชุ่ม - น้ำตกแม่แก้ - หล่มภูเขียว - ล่องแพกิ่วลม -พักเกาะวัง

                        แก้ว คืนที่ 1

          วันที่สอง     บ้านป่าเหมี้ยง - พิชิตกิ่วฝิ่น - กิ่วห่าย พักโฮมสเตย์บ้านป่าเหมี้ยง คืนที่ 2

          วันที่สาม     อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน - พระเจ้าตอกสาน

               

 

 

แอ๊ดเวนเจอร์งาว

หล่มภูเขียว

น้ำตกแม่แก้

น้ำตกเกาฟุ

ถ้ำผาไทย

พักแค้มปิ้งอุทยานผาไทย

*************************************************************

แพ็คเกจเส้นเดียว เที่ยวสามจังหวัด

ลำปาง - พะเยา - เชียงราย

4 วัน/ 3 คืน

 

และ

แพ็คเกจท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (17) 

 

 

 ลำปาง, เที่ยวลำปาง, รีสอร์ทเขื่อนกิ่วลม,ล่องแพเขื่อนกิ่วลม,เขื่อน,เขื่อนกิ่วลม,เล่นน้ำ,ล่องแพ,พายเรือ,ถ้ำ,ที่พักเขื่อนกิ่วลม,แพเขื่อนกิ่วลม,เกาะวังแก้ว,รีสอร์ทเขื่อนกิ่วลม,ล่องแพเขื่อนกิ่วลม,สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ,สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

greenpeace
facebook-เกาะวังแก้วรีสอร์ท & แพวังแก้ว ลำปาง
tripadvisor
Spa Chiangmai, Spa Nimman, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiangmai, Spa Chiangmai, Massage Chiangmai
รับจัดสวน, รับออกแบบ, จัดสวนเชียงใหม่, landscape Design, Chiang Mai, ออกแบบ, รับเหมา, รับเหมาก่อสร้าง, เชียงใหม่, งานสปา, รับจัดสวน, ออกแบบสวน, เชียงใหม่, ตกแต่งสวน, สวนน้ำตก, น้ำตกหินเทียม, สวนเลียนแบบธรรมชาติ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เกาะวังแก้วรีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ : 135 หมุ่ที่ 4 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง Resort Address: 135 Moo 4, Tumbon Muangmai, Jaehom, Lampang Province Copyright © 2005 Wang-Kaew Rafting & Resort.. All Rights Reserved