dot
dot dot
Tour Itinerary (โปรแกรมทัวร์ลำปาง)

 

ท่องเที่ยวทะเลสาบเหนือเขื่อนกิ่วลม ชมทิวทัศน์สวยงามสองฝั่งแม่น้ำวัง      

แพวังแก้ว ฮอลิเดย์  

บริการแพ็คเกจล่องแพ

รวมที่พัก, อาหาร และนำเที่ยวทั่วลำปาง   

 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

เลขที่ 23 - 02181

 

   

 

 

       

โปรแกรมแพ็คเกจล่องแพ

  รวมที่พัก 1 คืน, อาหาร 3 มื้อ (อาหารว่างบนแพ-เย็นและเช้าบนเกาะ)

ระหว่างเวลา 14.00 - 10.00 ของวันรุ่งขึ้น

 

         วันแรก     เขื่อนกิ่วลม - ทะเลสาบ/ พักเกาะวังแก้ว

       14.00   คณะลงแพยนต์วังแก้ว ณ เขื่อนกิ่วลม ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว บ้านหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง พร้อมบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มร้อน เย็น คาราโอเกะ ชมธรรมชาติสวยงามสองฝั่งแม่น้ำวัง ผ่านถ้ำเหล็กไหล, ถ้ำสมบัติ, ผางาม ผาเกี๋ยง(จุดปีนเขา) ทะเลสาบกิ่วลม

      17.30   แพนำท่านสู่ที่พักอิงธรรมชาติเกาะวังแก้ว รีสอร์ท บ้านน้อยในป่าใหญ่ น้ำล้อมรอบ เชิญเล่นน้ำ พายเรือ หรือตกปลา 

      19.00   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ สนุกสนานกับคาราโอเกะ

        วันที่สอง   เกาะวังแก้ว - เขื่อนกิ่วลม

         เช้า      อรุณสวัสดิ์กับเสียงปลุกจากนกป่าไก่ป่า และฝูงปลาน้อยใหญ่กระโดดแหวกว่ายรอบที่พัก

        07.30   ใส่บาตรพระขี่เรือบิณฑบาตร บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มร้อนๆ/ นำสัมภาระลงแพลำเดิม

        10.00   แพกลับถึงเขื่อนกิ่วลม โดยสวัสดิภาพ

 

         ค่าบริการ    ผู้ใหญ่ท่านละ ตามราคาแพ็คเกจล่องแพ  บาท (ราคาขึ้นอยู่จำนวนคน 1,500 - 1,700 - 1,900) บริการ 6 ท่านขึ้นไป

         ค่าบริการรวม   ค่าล่องแพยนต์, ค่าอาหาร 3 มื้อ, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าที่พักเกาะวังแก้ว 1 คืน, ค่าคาราโอเกะ, เรือพาย, ปีนเขา, ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 

         โปรดทราบ   บริการตั้งแต่ 6 ท่าน ขึ้นไป/ เด็กเล็ก 2 คน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 คน (เด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไปราคาเท่ากับผู้ใหญ่)

         ติดต่อจอง Call Center 063-782-5533

             หมายเหตุ     กรุณายืนยันการจอง 7 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง และ 15-30 วัน ช่วงเทศกาล

                             กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนบุญวาทย์ บ/ช แพวังแก้ว ฮอลิเดย์  บ/ช ออมทรัพย์เลขที่ 875-2-06666-9  

                                         

                               

                                       

  

 

 

                                                                                                                                                      

   ขอแนะนำ...ทัวร์ยอดนิยมจังหวัดลำปาง

 

                                                                                                              แพ็คเก็จท่องเที่ยวลำปางแบบเจาะลึก

3 วัน/ 2 คืน

พักเกาะวังแก้ว  1 คืน/ พักแจ้ซ้อน 1 คืน

ขี่ช้าง ล่องแพ พายเรือ นั่งรถม้า อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น เล่นน้ำตก ปีนเขา เที่ยวถ้ำ  ไหว้พระทำบุญ ช้อปชามกาไก่

 

     

    

 

                                                            

                                                   แพ็คเกจท่องเที่ยวลำปาง แบบเจาะลึก 3 วัน/ 2 คืน

พักเกาะวังแก้ว 1 คืน/ พักแจ้ซ้อน 1 คืน

 

วันแรก   วัดพระธาตุลำปางหลวง - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - ล่องแพยนต์เขื่อนกิ่วลม /พักเกาะวังแก้ว คืนที่ 1

 

 

08.00      รถรับท่านจากจุดนัดหมายในตัวเมืองลำปาง

  เช้า         ชมวัดพระธาตุลำปางหลวงอายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี สักการะองค์พระเจดีย์บรรจุพระสารีริกธาตุประจำปีเกิดปีฉลู สักการะพระแก้ว

                        มรกต unseen พระธาตุเงาทองอัศจรรย์ ฟังตำนานหนานทิพย์ช้างต้นตระกูลเจ้านายฝ่ายเหนือเชื้อเจ้าเจ็ดตน 

 11:00      ชมความสามารถของการฝึกทำงานไม้ของลูกช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

  เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1 )

 14:00       ล่องแพยนต์สำราญวังแก้วจากเขื่อนกิ่วลม บริการอาหารว่างของขบเคี้ยว เครื่องดื่ม คาราโอเกะ แพผ่านถ้ำเหล็กไหล ผ่านช่องแคบที่มาของ

                        คำว่า "กิ่วลม" ซึ่งเป็น ไฮไลท์ของการล่องแพ สัมผัสธรรมชาติสวยงามลมพัดผ่านเย็นสบายตลอดเวลา แพผ่านผางาม ถ้ำสมบัติ

                        ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติภาชนะโบราณ สมัยเมืองโบราณวิเชตนคร แพจอดหน้าผาเกี๋ยง เพื่อให้ท่านออก    

                        กำลังปีนเขา จากนั้นท่องทะเลสาบกิ่วลม นำท่านกลับสู่ที่พักเกาะวังแก้ว

 17:00       แพถึงเกาะวังแก้วรีสอร์ท นำท่านเข้าพักบ้านพักอิงธรรมชาติกลางสายน้ำแม่วังบรรยากาศบริสุทธิสดชื่นร่มรื่น เชิญท่านเล่นน้ำ

                         พายเรือ ตกปลา ตามอัธยาศัย

 19:00       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติคภายใต้แสงเทียน มองเห็นทิวเขาโดยรอบ    

                        และแสงสะท้อนของสายน้ำและแสงหิงห้อยระยิบระยับ เอร็ดอร่อยกับเมนูประเภทปลาแม่น้ำ อาหารไทย-พื้นเมือง ร่วมร้องเพลง

                         คาราโอเกะ (มื้อที่ 2 )

 24:00        ราตรีสวัสดิ์

 

 วันที่สอง   วัดเฉลิมพระเกียรติ - อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน /พักแจ้ซ้อน คืนที่ 2

 

  เช้า        อรุณสวัสดิ์จากเสียงปลุกของไก่ป่า นกป่าและฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายรอบที่พัก

   07.30    เชิญท่านใส่บาตรพระขี่เรือบิณฑบาตตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเช้าและเครื่องดื่มร้อนๆ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3 )

   08.30    นำสัมภาระลงแพลำเดิม 

    10.00    แพกลับถึงเขื่อนกิ่วลม แล้วเปลี่ยนขึ้นรถเดินทางสู่อุทยานฯแจ้ซ้อน

    11.00    นำชมวัดเฉลิมพระเกียรติ unseen in Lampang พบองค์พระเจดีย์ประดิษฐานบนยอดดอยขุนเขาต่างๆ สวยงามอลังการ

    12.30    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแอ่วอิ่ม อ.แจ้ห่ม ร้านอาหารที่ได้รับรองมาตรฐานดีเด่น ( มื้อที่ 4 )

      บ่ายๆ    เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน นำท่านสู่ที่พักรีสอร์ท จากนั้นนำท่านอาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น ณ ห้องอาบส่วนตัว มีบริการนวดแผน

                        ไทย นวดฝ่าเท้า หรือเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติสู่น้ำตก

    18.00     รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เชิญลิ้มลองไข่ยำน้ำ้แร่อันลือชื่อ พักรีสอร์ทที่แจ้ซ้อน ( มื้อที่ 5 )

 

   วันที่สาม   สวนสมุนไพร - นั่งรถม้า 

      07.30    รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 6)

        สาย      เดินทางไปชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง  มีตัวยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆมากกว่าร้อยชนิด เชิญช้อปตามอัธยาศัย

     12.00     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในตัวเมือง ( มื้อที่ 7 )

      บ่าย       ชมโรงงานเซรามิคประวัติความเป็นมา ชมการผลิตชามกาไก่ ช้อปสินค้าระดับคุณภาพส่งออก

     16.00     เดินทางถึงตัวเมืองลำปาง นั่งรถม้า

      17.00    ส่งท่านสนามบินลำปาง, สถานีรถไฟ หรือรถทัวร์ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

                                                                                  รายการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความเหมาะสม

  

  ค่าบริการ     ผู้ใหญ่ท่านละ 4,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 3,900 บาท พักรวมผู้ปกครอง

   ค่าบริการรวม     ค่ารถนำเที่ยวปรับอากาศภายในจังหวัดลำปางตามโปรแกรม, ค่าอาหารรวม 7 มื้อ, ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าล่องแพยนต์ท่อง

                                          ทะเลสาบกิ่วลม, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าบัตรผ่านประตูทุกแห่ง, ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

   ค่าบริการไม่รวม     ค่าเดินทางไป/กลับ กทม.-ลำปาง, เครื่องดืมอัลกอฮอลล์, ค่าอาบน้ำแร่, ค่านวด, ค่าอาหารมื้อเย็นวันที่สาม 

  โปรดทราบ     บริการตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป/ หากจำนวนน้อยกว่า 6 ท่าน แต่ไม่น้อยกวา 4 ท่าน คิดท่านละ 6,200 บาท

 กรุณาจองล่วงหน้า   อย่างน้อย 3 วันในช่วงปกติ และ 15-30 วัน ช่วงเทศกาล                                  

                                                   กรุณามัดจำขั้นต่ำ 50%

                                                                                ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนบุญวาทย์

                                                    ชื่อบ/ช แพวังแก้ว ฮอลิเดย์

                                                                                  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  875-2-06666-9

  โอนมัดจำแล้วกรุณาแจ้ง                Call Center 063-782-5533

 

                                                              E-mail: kohwangkaew@gmail.com

 

 

 

 

  

    

                                                        

                              

     *************

 

โปรแกรมทัวร์       แพ็คเก็จทัวร์ลำปาง กึ่งผจญภัย 3 วัน/ 2 คืน (แบบเจาะลึกกับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่)

          วันแรก     ถ้ำราชคฤห์ ครูบาบุญชุ่ม - น้ำตกแม่แก้ - หล่มภูเขียว - ล่องแพกิ่วลม -พักเกาะวัง

                        แก้ว คืนที่ 1

          วันที่สอง     บ้านป่าเหมี้ยง - พิชิตกิ่วฝิ่น - กิ่วห่าย พักโฮมสเตย์บ้านป่าเหมี้ยง คืนที่ 2

          วันที่สาม     อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน - พระเจ้าตอกสาน

               

 

 

แอ๊ดเวนเจอร์งาว

หล่มภูเขียว

น้ำตกแม่แก้

น้ำตกเกาฟุ

ถ้ำผาไทย

พักแค้มปิ้งอุทยานผาไทย

*************************************************************

แพ็คเกจเส้นเดียว เที่ยวสามจังหวัด

ลำปาง - พะเยา - เชียงราย

4 วัน/ 3 คืน

 

และ

แพ็คเกจท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (17) 

 

 

 ลำปาง, เที่ยวลำปาง, รีสอร์ทเขื่อนกิ่วลม,ล่องแพเขื่อนกิ่วลม,เขื่อน,เขื่อนกิ่วลม,เล่นน้ำ,ล่องแพ,พายเรือ,ถ้ำ,ที่พักเขื่อนกิ่วลม,แพเขื่อนกิ่วลม,เกาะวังแก้ว,รีสอร์ทเขื่อนกิ่วลม,ล่องแพเขื่อนกิ่วลม,สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ,สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

baansuansatapat(บ้านสวนสถาปัตย์)
greenpeace


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เกาะวังแก้วรีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ : 135 หมุ่ที่ 4 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง Resort Address: 135 Moo 4, Tumbon Muangmai, Jaehom, Lampang Province Copyright © 2005 Wang-Kaew Rafting & Resort.. All Rights Reserved